2188200118101214
logga-till-webben-170x99

familjehem

Utgångspunkten är att skapa en stabil och trygg miljö för barnet. Våra familjehem är därför handplockade och har tillgång till erfarna familjehemskonsulenter dygnet runt. Familjerna är utredda enligt kända metoder och visar registerutdrag.
Det som är förenar våra familjehem är att de vill öppna upp sitt hem som en trygg plats för ett barn/ ung vuxen och att de vill göra det i samarbete med ursprungsfamilj, socialtjänst och oss.
Läs mer

Familjebehandling

Svårigheter i relationer i familjer orsakar symptom hos barn och ungdomar. Vårt synsätt är att föräldrarna är experter på sina barn medan vi är experter på förändringsprocesser. Grundtanken med familjebehandling ser vi är att använda familjens existerande resurser och förstärka den egna känslan av att kunna påverka sin familjesituation. 
Läs mer

Utredning

Vi utför utredningsuppdrag som belyser barnets behov, föräldrars förmåga och familjemässiga faktorer.
Under själva utredningstiden arbetar vi för att få tillstånd förändrande processer i familjen. Vi har ett utforskande förhållningssätt där vi synliggör barnet och familjens situation i ett ”tre-generationersperspektiv”. 
- SoLutredningar
- Observationsutredningar i hemmet
- Hemtagningsutredningar m.m.
Läs mer