2188200118101214
logga-till-webben-170x99

Utredning

Under själva utredningstiden arbetar vi för att få tillstånd förändrande processer i familjen. Vi har ett utforskande förhållningssätt där vi synliggör barnet och familjens situation i ett ”tre-generationersperspektiv”. Vi träffar barnet, föräldrarna och andra, för barnet, betydelsefulla människor. Vi identifierar processer mellan viktiga personer och arbetar med dessa relationer.

Vi ser ett utredningsdokument som en ögonblicksbild, en beskrivning av ett barns situation under en kort period av dess liv. Vi anser att utredningens främsta syfte är att få igång förändrande processer. Utredningsarbetet skiljer sig därför inte från det arbete vi annars utför i ett familjekonsultativt uppdrag. Skillnaden består i att utredningsarbetet dokumenteras. Vi använder BBIC som utredningsmetod. På uppdrag av socialtjänsten arbetar vi även med olika utredningar om barns livssituation, Sol utredningar, observationer i hemmet, hemtagningsutredningar m.m.