2188200118101214
logga-till-webben-170x99

Om oss

Rekon erbjuder konsulentstödda jourhem, familjehem, förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer samt öppenvård med familjebehandling och enstaka utredningsinsatser. De problem som vi arbetar med kan visserligen likna varandra, men människan mitt i är alltid unik, med helt egna förutsättningar att ta till sig stöd och behandling. Därför gör vi alltid en individuell bedömning.

Vi tror på att förändring är möjligt.

Vårt mål är naturligtvis att vi ska nå de uppsatta målen och vår erfarenhet är att det går hand i hand med en kollegial relation till socialtjänsten, präglad av öppenhet. Och i den andan slår vi gärna fast att trygghet, arbetsro och insyn är vad vi strävar efter att erbjuda.

Rekon, Människan i Centrum AB bildades 2008 och drivs sedan 2017 av en av grundägarna, Ingrid Österberg. Ingrid är socionom och har arbetat med barn/ungdom/familj och i nära anslutning till socialtjänsten sedan sin examen 1987. 

Tillsammans har vi utarbetat en effektiv metodik byggd på samspel/interaktion, som effektivt behandlar ungdomar med självskadebeteenden som missbruk, utagerande, ätstörningar, skolproblem, kriminalitet etc. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med individer, familjer och grupper inom olika områden. Hos oss finns en samlad kompetens och vidareutbildningar inom familjeterapi, kognitiv terapi, nätverksterapi, gestaltterapi samt personlig utveckling. Flera är Steg-1 utbildade psykoterapeuter och socionomer.

Inom Rekon finns bland annat erfarenheter av att arbete inom områdena institutionsvård, familjemottagning, som utredare inom socialtjänst (IFO, familjerätt), familjehemssekreterare och med företagsledning. I företaget finns även kompetens i att vara familjehem och specialkompetens i att handleda och utreda familjehem.

Våra utgångspunkter

Vi tar gärna uppdrag där vi kombinerar placeringsinsatser med öppenvård exempelvis med familjebehandling för den placerades familj.
Berättelsen är viktig för att förstå varför saker blivit som de blivit. Vi arbetar terapeutiskt utifrån ett tre-generationers perspektiv. I detta arbete kartlägger vi samt försöker att ta fram mönster som kan ha gått vidare i generationer. Vi arbetar med skuldavlastning. Föräldern har inte skuld men ett ansvar. Vi tror att föräldern är expert på sitt barn och att vi är experter på att skapa förändrande processer. Vårt förhållningssätt är systemiskt och interaktionistiskt med narrativa inslag.

Individen påverkas av sina relationer, såväl pågående som avslutade. För att förstå en människas situation och problematik måste terapeuten ta hänsyn till varje individs livssituation och historia. Synliggörandet av livsberättelsen är en viktig del av den läkande processen. Det räcker med att barnet upplever att föräldern drar sig undan när barnet känner rädsla för att rädsloreaktionen ska stegras och situationen ska upplevas katastrofal. Man kan inte ändra sin barndoms historia, men som vuxen kan man bli medveten om hur tidigare relationer påverkar ens beteenden. En händelse behöver i sig inte vara traumatisk, men upplevelsen och tolkningen av densamma definierar den som sådan. Teoretiskt grundar sig familjeterapin på systemteorin. Denna innebär i korthet att i ett mänskligt system är helheten alltid mer än summan av delarna. Delarna i ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla delar påverkar de andra. Sker en förändring i en del av systemet så påverkas också de andra delarna.Det kan till exempel innebära att en förändring i en del av ett system, kan motverkas eller förstärkas av andra delar i systemet. Ett terapeutiskt förändringsarbete kan bli mer verkningsfullt och intensivt om flera personer ur samma familj engageras i processen, tar med sig erfarenheter från gemensamma samtal och arbetar vidare med detta även mellan samtalen.

loading...

Rekons teoretiska referensramar vilar på följande byggstenar:

  • Systemisk/interaktionistisk teori
  • Trauma- och anknytningsteori
  • Psykodynamisk teori

Följande kommuner har valt att teckna ramavtal med Rekon:
Upplands-Väsby, Upplands-Bro, Sigtuna, Järfälla, Uppsala, Solna, Sollentuna, Värmdö, Lidingö, Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Ekerö, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa, Vingåker, Örebro, Arboga, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Surahammar, Norrköping, Linköping, Söderköping, Finspång, Kinda, Motala, Mjölby, Valdemarsvik, Åtvidaberg.

Vi finns med i ADDAS avtal ''konsulentstödd familjehemsvård 2019'' (alla sveriges kommuner kan använda detta avtal)