2188200118101214
logga-till-webben-170x99

Vi erbjuder jour- och familjehem för olika behov

Vi kan ta emot barn, ungdomar och barn med föräldrar i våra familjehem. Utgångspunkten är att skapa en stabil och trygg miljö för barnet. Våra familjehem är därför handplockade och har tillgång till välutbildade och erfarna familjehemskonsulenter dygnet runt. Familjerna är utredda enligt kända metoder, uppdateringar görs vid behov samt med jämna mellanrum. Familjerna får lämna in utdrag från polisregister, socialregister och kronofogden och lämna referens till personer som känner dem väl, både från privatpersoner och professionella. Handledning och utbildning är viktigt för att kunna klara av sitt uppdrag.

Familjehemmen finns runt Stockholm, Mälaren, Södermanland och i södra Norrland. De bor på allt från gård på landet till lägenhet i stan. I en del familjer finns det boende bredvid vilket ofta passar familjer eller lite äldre tonåringar. Det finns familjehem där en förälder är hemma på heltid.Våra familjer är vanliga svenska familjer, vilket för oss betyder att deras familjekonstellationer ser olika ut, man kan ha ursprung i ett annat land eller kan ha arbetat sig igenom svårigheter i livet som gett dem en särskild kompetens. Det som är förenar dem är att de vill öppna upp sitt hem som en trygg plats för ett barn/ ung vuxen och att de vill göra det i samarbete med ursprungsfamilj, socialtjänst och oss.

Jourhem

En korttidsplacering i trygg hemmiljö med tillgång till kvalificerat stöd. Vi har kontakt med familjehemmet utifrån behov men minst en gång i veckan. 

Familjehem

Ett familjehem är en familj som du flyttar in hos för en längre tid. Vi har kontakt med familjehemmet utifrån behov men minst en gång i veckan. 

Förstärkta placeringar

En vanlig familjehemsplacering som förstärks med ökat stöd till familjehemmet och ibland till barnet och/eller ursprungsfamiljen.

Hem för skydd

Familjer med erfarenhet av hög sekretess och hotbilder

Placering barn och Vårdnadshavare

En del av våra familjer tar även emot barn tillsammans med vårdnadshavare. Det kan vara i ett boende i närhet till familjens bostad, ett litet hus på tomten eller egen lägenhet, eller i 

Familjebehandling kopplat till placering

Barn i familjehem
Vi tar ett helhetsbegrepp runt barnet. Uppdraget är att ge en trygg familjehemsplacering, ibland med extra stöd i skolan eller på fritiden, och familjebehandling för ursprungsfamiljen. Behandlare kan även knytas till barnet. Vi är övertygade om att denna modell är bäst för barnet, familjen och samhället. Familj- och nätverkstänkandet genomsyrar hela vårt erbjudande. Arbetet sker utifrån ett systemiskt-interaktionistiskt förhållningssätt med narrativa inslag – oavsett om behandlaren möter en individ, familj eller en grupp. Vi använder oss också av anknytnings- och traumateori.

Om vi får helhetsansvar sköter vi alla nödvändiga kontakter runt barnet. Det finns i många fall anledningar att bedriva ett flertal parallella samtal, t.ex. med polis, skola och socialförvaltning. Vi ser till att dessa blir av och sköts på ett kontinuerligt sätt. Därigenom skapas tid och energi för familjen att fokusera på de saker som verkligen gör skillnad i slutändan.

Familj i familjehem
När barn och vårdnadshavare placeras i familjehem utifrån behov och önskemål kan vi arbeta fram familjebehandling som ett tillägg till placeringen. 

Utredning kopplat till placering
Barnet och/eller familjen flyttar till ett av våra familjehem och samtidigt får vi ett utredningsuppdrag från socialtjänsten. Det kan handla om en omsorgsutredning eller hela SoLutredningar.

Ensamkommande flykting barn/ungdom

Är välkomna till flera av våra familjer och placeras enligt någon av ovan modeller.

Andra alternativ?

Ring oss och beskriv behoven så kan vi tillsammans arbeta fram vad det enskilda barnet behöver och om vi kan ge det. Våra medarbetare har alla en enorm vilja, engagemang och fokus där barnets bästa alltid sätts främst. Barnet, familjehemmet och socialförvaltningen ska känna att vi alltid tar fullt ansvar. Skapa tillitsfulla relationer med familjen är vår riktiga kärnkompetens.