2188200118101214
logga-till-webben-170x99
loading...

Nyheter

2019 > 05

Tillsammans med våra familjehem hade vi en intressant föreläsning med fokus på trauma som AnnMarie Johansson Sahlin höll i . Reflektioner från familjehemmen efter föreläsningen var bland annat att de är kunskapstörstiga. Ett familjehem sa ” ni ska inte utgå från att vi är experter, vi vill lära oss mer”.
AnnMarie har tidigare gjort en studie som syftade till att undersöka och lära av familjehemsplacerade ungdomars upplevelser och erfarenheter av bra relationer med sina familjehemsföräldrar. Hon berättade att en av slutsatserna var att frånvaron av bråk och utskällningar skapar goda relationer. Familjehemmens reflektioner var att detta är egentligen  så självklart men bra att ändå reflektera om tillsammans. Att prata kring ''hur gör man när ett traumatiserat barn är utåtagerande och provocerar?''
Familjehemmen var glada över dagen tillsammans och delgav att det gett en del tankeställare. De önskade en fortsättning kring ämnet .
Rekons familjehemskonsulenter Teija och Marias reflektion var att det blir mycket tydligt hur viktigt det är att ta emot barnens ageranden och stå kvar, det gynnar anknytningen. De ansåg vidare att det var intressanta diskussioner mellan familjehemmen och att ”bli placerad” är ett av alla trauman, viktigt att ha med sig i tankarna. Ytterligare en reflektion var att det skulle vara intressant att bjuda in våra samarbetspartners det vill säga socialsekreterarna så alla kan vara med i dialogen.
Vi vill tacka de familjehem som kom och deltog på föreläsningen!

Här är en länk till Rädda barnen och dokumentet ''Traumamedveten omsorg- Att möta barn och unga som varit med om svåra påfrestningar och trauma''.
Här kan du läsa studien som AnnMarie Johansson Sahlin skrivit.
Läs hela inlägget och se äldre inlägg »

Fredagen den 24 maj samlar vi våra familjehem för en viktig föreläsning under förmiddagen. Annmarie Johansson Sahlin, socionom, leg. psykoterapeut och medarbetare på Rekon, kommer att hålla i föreläsningen. 

Vi välkomnar alla familjehem till en lärorik dag tillsammans med Rekon!

Läs hela inlägget och se äldre inlägg »
-

Vi finns för er!

Jourhem
Familjehem
Förstärkta placeringar
Hem för skydd
Familjebehandling
Utredning
Hem för hela familjer med utredning/behandling 


Varje situation är unik och vi arbetar tillsammans med er för ett lyckat resultat.

Ring 08-673 40 50 eller skriv till forfragningar@rekon.se