2188200118101214
logga-till-webben-170x99

Familjebehandling

Svårigheter i relationer i familjer orsakar symptom hos barn och ungdomar. Vårt synsätt är att föräldrarna är experter på sina barn medan vi är experter på förändringsprocesser.
På uppdrag av socialtjänsten arbetar vi även med olika utredningar om barns livssituation, Sol utredningar, observationer i hemmet, hemtagningsutredningar m.m.
Läs mer

Utredning

Under själva utredningstiden arbetar vi för att få tillstånd förändrande processer i familjen. Vi har ett utforskande förhållningssätt där vi synliggör barnet och familjens situation i ett ”tre-generationersperspektiv”. Vi träffar barnet, föräldrarna och andra, för barnet, betydelsefulla människor. Vi identifierar processer mellan viktiga personer och arbetar med dessa relationer.
Läs mer

familjehem

Utgångspunkten är att skapa en stabil och trygg miljö för barnet. Våra familjehem är därför handplockade och har tillgång till erfarna familjehemskonsulenter dygnet runt. Familjerna är utredda enligt kända metoder och visar registerutdrag.
Det som är förenar våra familjehem är att de vill öppna upp sitt hem som en trygg plats för ett barn/ ung vuxen och att de vill göra det i samarbete med ursprungsfamilj, socialtjänst och oss.

Jourhem
Ensamkommande flyktingbarn
Familjehem
Utredningsplacering
Förstärkt familjehem
Rekonmodellen/behandlingsfamiljer
Läs mer