2188200118101214
logga-till-webben-170x99

Familjehem

Vi kan ta emot barn, ungdomar och barn med föräldrar i våra familjehem. Utgångspunkten är att skapa en stabil och trygg miljö för barnet. Våra familjehem är därför handplockade och har tillgång till utbildade familjeterapeuter dygnet runt. Familjerna är utredda enligt kända metoder, uppdateringar görs vid behov samt med jämna mellanrum. Familjerna får lämna in utdrag från polisregister, socialregister och kronofogden och lämna referens till personer som känner dem väl. Handledning och utbildning är viktigt för att kunna klara av sitt uppdrag.

Ibland får vi även behandlande uppdrag och då är det samma familjeterapeut som är kopplad till barnet, ursprungsfamiljen och det aktuella familjehemmet. Trygghet och tillit är avgörande för att alla ska arbeta mot nödvändiga förändringar. Ytterligare en familjeterapeut är alltid insatt i den specifika situationen och är oftast med som extra resurs. Detta gör också att uppdragsgivaren kan känna sig trygg i vårt omhändertagande av barnet.

Familjehemmen finns runt Stockholm, Mälaren och i södra Norrland. De bor på allt från gård på landet till lägenhet i stan. I en del familjer finns det boende bredvid vilket ofta passar familjer eller lite äldre tonåringar. Det finns familjehem där en förälder är hemma på heltid.Våra familjer är vanliga svenska familjer, vilket för oss betyder att deras familjekonstellationer ser olika ut, man kan ha ursprung i ett annat land eller kan ha arbetat sig igenom svårigheter i livet som gett dem en särskild kompetens. Det som är förenar dem är att de vill öppna upp sitt hem som en trygg plats för ett barn/ ung vuxen och att de vill göra det i samarbete med ursprungsfamilj, socialtjänst och oss.

Vi erbjuder

Jourfamiljehem. En korttidsplacering i trygg hemmiljö med tillgång till kvalificerat stöd. Vi har kontakt med familjehemmet utifrån behov men minst en gång/vecka.
Familjehem. Ett familjehem är en familj som du flyttar in hos för en längre tid. Vi har kontakt med familjehemmet utifrån behov men minst en gång/vecka.
Förstärkt familjehem. En vanlig familjehemsplacering som förstärks med ökat stöd till familjehemmet och ibland till barnet och/eller ursprungsfamiljen.
Ensamkommande flykting barn/ungdom, är välkomna till flera av våra familjer och placeras enligt något av ovan modeller.

Utredningsplacering

Barnet och/eller familjen flyttar till ett av våra familjehem och samtidigt får vi ett utredningsuppdrag från socialtjänsten. Det kan handla om en omsorgsutredning eller hela SoLutredningar.

Rekonmodellen/behandlingsfamiljer

Vi tar ett helhetsbegrepp runt barnet. Uppdraget är att ge en trygg familjehemsplacering, ibland med extra stöd i skolan eller på fritiden, och familjebehandling för ursprungsfamiljen. Vi är övertygade om att denna modell är bäst för barnet, familjen och samhället. Familje- och nätverkstänkandet genomsyrar hela vårt erbjudande. Arbetet sker utifrån ett systemiskt-interaktionistiskt förhållningssätt med narrativa inslag – oavsett om behandlaren möter en individ, familj eller en grupp. Vi använder oss också av anknytnings- och traumateori.

Om vi får helhetsansvar sköter vi alla nödvändiga kontakter runt barnet. Det finns i många fall anledningar att bedriva ett flertal parallella samtal, t.ex. med polis, skola och socialförvaltning. Vi ser till att dessa blir av och sköts på ett kontinuerligt sätt. Därigenom skapas tid och energi för familjen att fokusera på de saker som verkligen gör skillnad i slutändan.

Andra alternativ?

Ring oss och beskriv behoven så kan vi tillsammans arbeta fram vad det enskilda barnet behöver och om vi kan ge det. Våra medarbetare har alla en enorm vilja, engagemang och fokus där barnets bästa alltid sätts främst. Barnet, familjehemmet och socialförvaltningen ska känna att vi alltid tar fullt ansvar. Skapa tillitsfulla relationer med familjen är vår riktiga kärnkompetens.