2188200118101214
logga-till-webben-170x99
loading...

Nyheter

2017 > 10

Rekons mål att vara en intressant och nytänkande samarbetspartner inom jour- och familjehemsarbetet stärks. 
Socionom Ingrid Österberg med lång erfarenhet inom fältet har valt att driva företaget vidare på egen hand, när Lars Widström nu lämnar verksamheten. Hennes mål är att skapa en verksamhet som fokuserar än mer på att stå nära familjehemmen i deras utmanande uppdrag; med nyfikenhet, uppmuntran och utveckling som ledord. 
Vår strävan är att vara en god samarbetspartner för alla som finns i våra uppdrag.

Läs hela inlägget »

Barnets bästa är vår utgångspunkt. I en trygg omgivning bygger vi upp en fungerande vardag för barn och familj.

Vi tar hand om alla kontakter med omvärlden så att barnet och familjen kan koncentrera sig på att återförenas.